× تماس با ما
0 0 نظرات 555 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/04/29

پل‌های معلق عجیب در کشور آفریقایی ساحل عاجپل‌هاي معلق ليان از شاخه‌هاي تنومند درختاني با همين نام ساخته شده اند.
در کشور ساحل عاج و نزد قوم ” دان “ نيز چنين پل هايي وجود دارد اما نکته ي جالب، اعتقاد اين قوم در مورد نحوه ي ساخت اين پل هاست. به عقيده ي اين قوم، اين پل ها توسط انسان هاي عادي ساخته نشده اند و معمولا پاسخ واضح و مشخصي براي پرسش در مورد سازندگان، نحوه ي ساخت و مدت زمان ساخت آن ها وجود ندارد. آنچه که مشخص است ساخت يک شبه ي اين پل هاست.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58225
0 نظر
دسته بندی