× تماس با ما
1 0 نظرات 515 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/04/27

تاثیر محیط بر سلامت انسان

تاثیر محیط بر سلامت انسان

 تاثيرات نور و مناظر مناسب بر ميزان استرس

-در مطالعه که در سال 1986 توسط هيروگن صورت گرفت ميزان تاثير نور بر سلامت به وسيله ارزيابي زندانيان يک زندان که پنجره‌هايي با مناظر مختلف داشتند ارزيابي شد.او متوجه شد که زندانياني که منظره پنجره‌هاي آن‌ها رو به علفزار و يا کوه بود درجات بسيار کمتري از مريضي‌هاي مرتبط با استرس را نسبت به زندانياني که منظره پنجره‌هاي آن‌ها رو به حياط زندان يا ساختمان‌هاي ديگر بود نشان مي‌دهند. علاوه بر آن زندانيان ساکن در طبقه دوم درجات کمتري از بيماري‌هاي مربوط بر استرس را در مقايسه با زندانيان طبقه اول نشان مي‌دادند. دليل اين اختلاف در ميزان بيماري‌ها وجود مناظر وسيع‌تر در طبقه دوم بود که باعث افزايش فوايد روانشناختي مثبت مي‌شد همچنين زندانيان طبقه اول استرس بيشتري را به دليل کمبود حريم خصوصي تجربه ميکردند زيرا در معرض ديد کساني بودند که از آنجا عبور مي‌کردند. به دليل اينکه مناظر طبيعي باعث ايجاد پاسخ‌هاي مثبت مي‌شوند، مي‌توانند در مواردي همچون کاهش استرس، کاهش اضطراب، تمرکز حواس و  بهبود خلق و خو نقش اساسي داشته باشند. مطالعات در سال‌هاي 1979، 1981 و 1986 توسط اولريچ تاييد کننده تاثير مناظر طبيعي مي‌باشد. اولريچ دريافت که تماشاي گياهان و آب درون اسلايدها و فيلم‌ها در زمينه درمان روانشناختي و فيزيولوژيکي  استرس بسيار تاثيرگذارتر از خلق صحنه‌هايي است که در آن‌ها گياه و آب وجود ندارد. او همچنين دريافت که افرادي که به آنها صحنه‌هاي طبعيت نشان داده مي‌شد نسبت به افرادي که در معرض صحنه‌هاي شهري قرار مي‌گرفتند سريع‌تر بهبود پيدا مي‌کردند. همچنين گروهي که در معرض صحنه‌هاي طبيعي بودند، داراي تنش عضلاني کمتر، تنش پوستي کمتر و گردش بالاتر نبض و احتمال فشار خون کمتر با توجه به تفاوت در موارد سلامت‌زاي ذکر شده، بودند. علاوه بر آن، اولريچ حالت احساسي مثبت‌تر و حالت آرامش بيشتري براي مردمي که در معرض صحنه‌هاي طبيعي قرار داشتند گزارش کرد.

منبع : The impact of light in interior architecture Of
Residential building, Sara Davarpanah, MS Architecture, Interior architecture Department, E.M.U, Famagusta, Cyprus | ترجمه واحد معماري و شهرسازي مصاف

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58193
0 نظر