× تماس با ما
2 0 نظرات 436 بازدید
تاریخ انتشار 20 روز پیش

فرانوگرایی به مثابه جهان بینی جدید در دنیای آینده

فرانوگرایی به مثابه جهان بینی جدید در دنیای آینده

ويژگي هاي اين جهان جديد که جنکز با احتياط از آن سخن مي گويد حذف فرهنگ هاي متکثر و جهاني شدن است. به گفته ي جنکز: «اگر جهان اطلاعات، تنها يک تأثير روشن بر فرهنگ نهاده باشد، آن به بوته ي ترديد افکندن تمامي مفاد فرهنگ است. جهان پست مدرن دوره اي از اصطلاحات داخل گيومه، از فلان «اصطلاح» و يا بهمان «نيو» است... اکنون تقريبا تمام فرهنگ ها در ارتباط آني با يکديگر مي باشند.
منبع : (جکنز، 1375.49)
-هنر پست مدرن همانند معماري، متأثر از «دهکده ي جهاني» است و حس همراه با آن، کنايه ي شهروندي جهاني شدن را در خود دارد.»
منبع : (جنکز، 1375.25)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58173
0 نظر