× تماس با ما
2 0 نظرات 573 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1399/04/25

فرانوگرایی به مثابه جهان بینی جدید در دنیای آینده

فرانوگرایی به مثابه جهان بینی جدید در دنیای آینده

ويژگي هاي اين جهان جديد که جنکز با احتياط از آن سخن مي گويد حذف فرهنگ هاي متکثر و جهاني شدن است. به گفته ي جنکز: «اگر جهان اطلاعات، تنها يک تأثير روشن بر فرهنگ نهاده باشد، آن به بوته ي ترديد افکندن تمامي مفاد فرهنگ است. جهان پست مدرن دوره اي از اصطلاحات داخل گيومه، از فلان «اصطلاح» و يا بهمان «نيو» است... اکنون تقريبا تمام فرهنگ ها در ارتباط آني با يکديگر مي باشند.
منبع : (جکنز، 1375.49)
-هنر پست مدرن همانند معماري، متأثر از «دهکده ي جهاني» است و حس همراه با آن، کنايه ي شهروندي جهاني شدن را در خود دارد.»
منبع : (جنکز، 1375.25)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58173
0 نظر