× تماس با ما
2 0 نظرات 707 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/04/25

گسل مشا فعال شده است!!!!!!!!!

گسل مشا فعال شده است!!!!!!!!!

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران:
??بيش از يک ماه است که گسل مشا فعال شده است،البته اين گسل فعاليت داشت اما فعاليت آن بيشتر شده و نياز است که ما بدانيم وضعيت لرزه خيري آن چقدر است. در همين راستا نيز کارهاي مختلفي در مورد زلزله انجام شده که يکي از آنها سامانه هشدار سريع زلزله است./ايسنا
-منظورشون اينه نهايتا ده ثانيه قبل از مرگ ميفهميم ک قراره بميريم! تاثير اين سامانه‌ها نسبت به انتقال پايتخت قابل مقايسه نيست! " انتقال پايتخت حتي تاثير عجيبي بر ارزان تر شدت خانه دارد که البته به نفع عده‌اي نيست! "

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58169
0 نظر