× تماس با ما
1 0 نظرات 260 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/04/19

زنده کردن مزیت‌های معماری ایرانی

زنده کردن مزیت‌های معماری ایرانی

 " اوديل دک ":

- بگذاريد از منظر يک فرانسوي چيزي که در فرهنگ هنري شما برايم بسيار جذاب بوده است را روايت کنم؛ من سال گذشته سفري به ايران براي سخنراني در جمعي دانشگاهي داشته‌ام و در فرصت کوتاه پيش آمده سعي کردم به دانش خودم نسبت به فرهنگ معماري شما اضافه کنم.

-  چيزي که در مورد هنر ايراني مي‌توان به روشني دريافت يک سنت انتزاع قدرتمند و برجسته است که حاصل رياضيات، هندسه و علوم پايه‌اي است که توسط دانشمندان کهن کشف شده و توسط هنرمندان و معماران به کار برده مي‌شده است.

- نکته اي  مهم به نظر من براي جامعه ي حرفه‌اي معماران ايراني اين است که اين جريان قدرتمند را از دست ندهند، براي اين که امروزه يک ظرفيت قابل توجه براي نگهداشت اين خط و پيوستار «آبستراکسيون» و انتزاع وجود دارد که بايد ترجمان خود را در معماري بيايد و در حد پوسته و دکور باقي نماند و به جاي آن که بخواهيد چيزي يا شيوه‌اي از آن چه که در ديگر سرزمين در جريان است را کپي‌برداري کنيد بهتر است از قابليت‌هاي پديد آمده در جهان براي زنده کردن مزيت‌هاي نسبي معماري ايراني بهره ببريد .

-  البته اين به آن معني نيست که در حصاري از دکور معماري گذشته خود محصور بمانيد و اين بخش دشوار کار شماست. براي آن که مردم کوچه و بازار از «دکور» خوششان مي‌آيد ولي معمار اين قابليت را دارد که چيزي بيشتر از يک دکور ساده را ارائه دهد.

- نکته‌اي در مورد بسياري از کشورها چون ايران قابل توجه است و آن ضرورت يک گسست است، منظور من از گسست در حيطه? معماري است، محتوا و مشخصات معماري حال حاضر شما ضرورت يک گسست را يادآوري مي‌کند و اين گسست نمي‌تواند پديد آيد مگر با تمايز آن با سنت، براي اين که در وضعيت موجود نوعي نيروي بومي براي بازگشت به سمت سنت وجود دارد که در نبود نگارش‌هاي روز آمد و جابه‌جايي و تغيير عوامل لازم براي پويايي معماري در اين روزگار در نوعي دکورسازي گذشته دست و پا مي‌زند.

- براي اين که گسستي از شرايط نابسامان معماري که در آن هستيد پديد آيد ضرورت اين وجود دارد که بسيار به روز باشيد، شايد هم بيش از آن چه ديگران هستند، شايد همان طور که در ساير عرصه‌هاي علم خود را روزآمد کرده‌ايد، اين مشکلي بزرگ و البته به همان اندازه فرصتي بي‌نظير براي معماري ايران خواهد بود. من فکر مي‌کنم اين ضرورت دارد.

منبع : در گفتگو با کامبيز مشتاق گوهري، منتشر شده در مجله? همشهري معماري، ش 12، سال 1390

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/48070
0 نظر