× تماس با ما
1 0 نظرات 202 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1399/04/15

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

 بند 3-5-4-4
استفاده از شيشه هاي بازتابي در نماهاي شيشه اي ساختمان هاي همجوار بزرگراه ها و شريان هاي اصلي عبوري شهر، مشروط به عدم مغايرت با ساير مفاد اين مقررات و عدم مزاحمت بصري يا درخشندگي مزاحم براي رانندگان است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37982
0 نظر
دسته بندی