× تماس با ما
2 0 نظرات 357 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/04/09

کثرت گرایی

کثرت گرایی

خوشبختانه امروز هيچ عقيده ي جزمي واحدي بر جامعه ي غرب حاکم نيست... اگر چيزي در اين جامعه حکم فرما باشد، همان کثرت گرايي است و اين «گرايي» قادر به حکمراني نيست، زيرا اصل و اساسش ترويج اصل انتخاب است... در عصر اطلاعات، فرهنگ هاي متعدد با هم رقابت مي کنند و اصلا هيچ سبک فرهنگي با نظام ارزشي غالب وجود ندارد.

" با فروپاشي توافق عمومي و پايان سبک هاي ملي يا باور مدرنيستي، ما به وضعيتي متناقض نما رسيده ايم. جايي که تقريباً هر سبکي را مي توان و مي شود احياء کرد. "

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37909
0 نظر
دسته بندی