× تماس با ما
2 0 نظرات 380 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1399/04/08

تاثیر محیط بر سلامت انسان

تاثیر محیط بر سلامت انسان

انتخاب گياه بر مبناي اصل تحريک احساسات که شامل شاخ ، برگ و درختچه‌اي که در پس زمينه به صورت رنگي ديده مي‌شود حائز اهميت است.

-بوته‌هاي رنگي و معطر که بويايي را تحريک مي کنند، سطوح وسيع جهت تاثير مثبت محرک و درخت هاي بالغ همراه با سايه فراق يا درختاني که محدوده ها را مشخص ميکنند خود به نوعي حواس را برمي انگيزند و در راستاي تمرکز آن زمينه آرامش خودآگاهي و گريز از اضطراب را فراهم مي کند.
-گلهاي رنگين تأثيري ويژه در ذهن به مثابه اسباب ادراکي دارد به طوري که رنگ هاي گرم براي شادابي، تحرک و سرزندگي و رنگهاي سرد براي بزرگ نماياندن محيط استفاده مي شود.
-بر اين اساس التفات به نوع رنگ و اثربخشي رواني آن مي‌تواند در نحوه استفاده کاربران تاثيرگذار باشد و آنها را به حرکت و پويايي يا سکون و مانايي وادارد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37872
0 نظر