× تماس با ما
1 0 نظرات 164 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1399/04/05

تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن وظیفه دولت است!

تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن وظیفه دولت است!

ذاکري با بيان اينکه حداقل امکانات ايمني و رفاه واحد مسکوني را مي‌توان «خط فقر مسکن» ناميد، مي‌افزايد:
«اصل 43 قانون اساسي بر تأمين نيازهاي اساسي از‌جمله مسکن تأکيد کرده ‌است و قبل از آن، اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نياز را حق هر فرد مي‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمينه تحقق اين مهم مي‌کند. با عنايت به اين دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکني به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امري ضروري است».

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37830
0 نظر