× تماس با ما
1 0 نظرات 106 بازدید
تاریخ انتشار 11 روز پیش

تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن وظیفه دولت است!

تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن وظیفه دولت است!

ذاکري با بيان اينکه حداقل امکانات ايمني و رفاه واحد مسکوني را مي‌توان «خط فقر مسکن» ناميد، مي‌افزايد:
«اصل 43 قانون اساسي بر تأمين نيازهاي اساسي از‌جمله مسکن تأکيد کرده ‌است و قبل از آن، اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نياز را حق هر فرد مي‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمينه تحقق اين مهم مي‌کند. با عنايت به اين دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکني به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امري ضروري است».

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37830
0 نظر