× تماس با ما
1 0 نظرات 1103 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/03/28

نقد نوگرایی فناورانه

نقد نوگرایی فناورانه

چارلز جنکس: وجهه ي ديگر نقد او (پيتر آيزنمن) به جريان اصالت فناوري (تکنولوژي) است که توسط گروهي از افراط گرايان نوگرايي دنبال مي شود.
«اصل قرار دادن مصالح و تکنولوژي به عنوان هدف، هيچگاه نمي تواند از اهميتي برخوردار باشد. يونانيان باستان هم داراي تکنولوژي برتر بودند. هر معمار خوبي بايد دوستدار تکنولوژي باشد. نورمن فاستر هم که معمار بزرگي است از همين جنبه به تکنولوژي علاقه مند است. اما اين موضوع، تازگي ندارد. تنها چيزي که تازگي دارد آن است که فقط به تکنولوژي اهميت داده شود. اين کاملا جديد است و به نظر من فلسفه اي است ورشکسته. واقعا پايان فرهنگ غرب و شرق است. به شيء پرستي فعلي نگاه کنيد. مثل اين است که کيش پلاستيک پرستي به راه افتاده است. مگر پلاستيک چيست؟ هيچ، فقط بسيار براق است و معرف تکنولوژي برتر. شيء پرستي است. به نظر من که فاجعه است ...

مشکل فاستر در اينجاست که کارفرمايي داشته که دائما به او مي گفته: «ما بهترين و گران ترين را مي خواهيم.» نورمن فاستر اهل کشوري نسبتاً فقير (انگلستان) است و قبلا هيچ کارفرمايي نداشته که چنين چيزي را از او خواسته باشد. بنابراين دائماً جواب داده است: «بله، فکر خوبي است» ... من فکر مي کنم که نمايانگر پايان يک سنت است. يک بحران است براي اينکه وسايل و اهداف با يکديگر بسيار فرق مي کنند.»
(جنكز، 1372، 24)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37703
0 نظر
دسته بندی