× تماس با ما
1 0 نظرات 422 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/03/26

محاسبه سرانگشتی که بایستی مهندسان به آن اشراف داشته باشند

محاسبه سرانگشتی که بایستی مهندسان به آن اشراف داشته باشند

اسکلت بتني:

الف – وزن آهن آلات مصرفي در سازه بتني با قاب خمشي+ ديوار برشي بدون وزن آرماتور سقف 35 -60 کيلوگرم بر مترمربع

ب – وزن آهن آلات مصرفي در سازه بتني قاب خمشي متوسط بدون وزن آرماتور سقف 40 -55 کيلوگرم بر مترمربع

ج – وزن آهن آلات مصرفي در سازه بتني قاب خمشي ويژه بدون وزن آرماتور سقف 45 -70 کيلوگرم بر مترمربع

 وزن آرماتور سقف:

الف – سقف کامپوزيت:8-12 کيلوگرم بر مترمربع

ب – سقف تيرچه بلوک:5-7 کيلوگرم بر مترمربع

ج – سقف دال بتني توپر:10- 16 کيلوگرم بر مترمربع

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37672
0 نظر
دسته بندی