× تماس با ما
1 0 نظرات 236 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/03/23

13 تخلف بسازوبفروش‌ها، مجاز شد!

13 تخلف بسازوبفروش‌ها، مجاز شد!

 13 تخلف بسازوبفروش‌ها، مجاز شد!

امکان توافق ريالي سازنده‌هاي متخلف با شهرداري‌هاي مناطق بدون نياز به کميسيون ماده 100 ... شهرداران 22 منطقه تهران با تصويب شوراي شهر اجازه پيدا کردند براي «رسميت بخشيدن به 13 نوع تخلف ريزودرشت بساز و بفروش‌ها» توافق مالي کنند. مصوبه جديد براي اولين بار «بازار رسمي خريد و فروش مجوز تخلف ساختماني» ايجاد کرده است. پيش از اين، همه پرونده‌هاي تخلف ساختماني به کميسيون ماده 100 که نمايندگان دولتي و قضايي عضو آن هستند، ارجاع مي‌شد؛ اما اکنون سازنده اضافه‌خواه مي‌تواند در اتاق 4 نفره با شهردار منطقه توافق کند. اين مصوبه با مسووليت شهرداري در تضاد است.بررسي اين منوي 13 موردي براي تخلفات ساختماني مجاز در پروژه‌ها، نشان مي‌دهد هرچند در مقدمه مصوبه شوراي شهر گفته شده که تخلفات جزئي و خطاهاي اجرايي در اين کميسيون قابل طرح و پيگيري است اما دو نوع تخلف پولساز براي شهرداري و جذاب براي سازنده‌ها شامل تغيير کاربري و افزايش مساحت از جمله اختيارات پيش‌بيني شده براي اين کميسيون‌ها است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37628
0 نظر
دسته بندی