× تماس با ما
1 0 نظرات 419 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/03/20

سواحل بندرمقام | هرمزگان

سواحل بندرمقام | هرمزگان

فيتوپلانکتون‌ها دسته‌اي از آغازيان توليدکننده يا گياه مانند هستند که قادر به خودپروردگي مي‌باشند.

اغلب اين موجودات بسيار ريز هستند و با چشم غير مسلح ديده نمي‌شوند اما اگر تعداد بسيار زيادي از آن‌ها در آب تجمع داشته باشند ممکن است رنگ آب را سبز يا آبي کنند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37515
0 نظر
دسته بندی