× تماس با ما
0 0 نظرات 452 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/03/15

بند ۴-۴-۵ مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

بند ۴-۴-۵ مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

ث- پرهيز از اسراف و رعايت اعتدال در تعيين اندازه‌ها ، سطح و حجم فضاها و سهم آن‌ها از کل ساختمان، با توجه به انتظارات اقشار استفاده کننده به نحوي که از يک سو با حداقل نيازهاي آنان متناسب بوده و موجب احساس کاستي و تنگنا در ساختمان و فضاها نشود و از سوي ديگر از اسراف و اتلاف منابع و سرمايه‌ها جلوگيري گردد.

ج- بهره گيري از تجارب معماري بومي در طراحي و ساخت ساختمان‌هاي معاصر، با تامين انتظاراتي مانند همسازي با اقليم و شرايط محيطي، هماهنگي با فرهنگ و سنت هاي زندگي جامعه، هم خواني حجم و اندازه‌هاي ساختمان با نوع و مقياس کارکرد آن و کاربرد مواد و مصالح بومي.

مقررات ملي ساختمان بايد در موضع گيري و نشان دادن خط مشي معماري ايراني قاطع تر و با ارائه جزييات اجرايي و دقيق مهندسي عمل کند، اين توصيه نامه‌ها و بندهايي که هيچ قاطعيتي ندارند باعث بوجود آمدن وضع امروز معماري کشورمان شده

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/37438
0 نظر
دسته بندی