× تماس با ما
2 0 نظرات 737 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/02/28

خط فقر؛ تصویرى تاثیرگذار از دو بافت فقیرنشین و ثروتمند در آفریقاى جنوبى

خط فقر؛ تصویرى تاثیرگذار از دو بافت فقیرنشین و ثروتمند در آفریقاى جنوبى
لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/36942
0 نظر