× تماس با ما
0 0 نظرات 173 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1398/12/15

اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو اصفهان طبقه ششم

اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو اصفهان طبقه ششم

ساخت و پرداخت اشكال گچ‌بري در اين قسمت از ساختمان براي آن نبوده است كه در آن‌ها جام و ظروف قرار دهند، زيرا نوع اين كار كه با گچ تعبيه شده بسيار ظريف است و كوچك‌ترين اشاره دست يا هر شئ، آن ها را در هم مي شكند. 

«غرض عمده از نمايش انواع عالي تزيينات گچي، كه نوعي از هنر ايراني است، در تزيين اتاق‌هاي متعدد اين طبقه آن بوده است كه در اين قسمت از عمارت انعكاس نغمه‌هاي سازندگان و نوازندگان به وسيله اين اشكال مجوف گرفته شود و نغمه‌ها و صداها طبيعي و بدون انعكاس صوت به گوش برسند» (زنده روح كرماني، 1383 :15-11.) 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/35133
0 نظر