× تماس با ما
3 0 نظرات 659 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1398/10/27

مجسمه سازی

مجسمه سازی

 تحريم مجسمه‌سازي منحصر به مجسمه‌هايي است که تربت يا يُمکن أن تُربت يا به قصد تشبّه به ذات اقدس حق متعال ساخته شود، با تفصيل و تأويلي که آنجا در محلش داده‌ايم.

 يعني کسي که مجسمه مي‌سازد به اين عنوان که من هم خدا هستم و بشر مي‌سازم، حيوان مي‌آفرينم يا با اين اعتبار که در گذشته چنين چيزهايي اتّفاق مي‌افتاده است و يا اينکه آن طوري که مرحوم شيخ در مکاسب مطرح مي‌کنند مجسمه‌هايي بسازد که اين مجسمه‌ها هياکل عبادة المبتدأ باشد، يعني هيکل‌هايي بسازد که اين هيکل‌ها، هيکل‌هاي عبادتي هستند، يعني براي عبادت ساخته مي‌شود.

 در گذشته چنين بوده است که کسي مجسمه را به قصد زيبايي نمي‌ساخت بلکه هرچه مي‌ساخت براي عبادت بود.

 حال اگر مجسمه‌اي ساخته شود که اين مجسمه اصلاً ربطي به عبادت ندارد، يا سازنده مجسمه به عنوان تشبّه به باري تعالي اين کار را نمي‌کند و نمي‌خواهد خودش را جاي خدا بگذارد؛ در محلش گفتيم که اين‌گونه مجسمه‌سازي‌ها شرعاً اشکالي ندارد؛ لذا خواه‌ و ناخواه مجسمه هم يکي از نمادهاي شهري محسوب مي‌شود.
(درس خارج فقه نظام عمران شهري | جلسه 2 |95/08/06)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/33182
0 نظر