× تماس با ما
1 0 نظرات 299 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1398/10/09

استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری | حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی

استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری | حفظ ژرم پلاسم گیاهان دارویی

حمايت انسان از گياهان درحال انقراض در محيط‌هاي مصنوع و محدود منجر به حذف پديده‌هاي طبيعي مانند چرا، بيماري و آفت و سيل و... مي‌شود بنابراين طي نسل‌هاي متوالي ژن‌هاي مفيد که عامل دوام موجود در مقابل اين شرايط هستند از اين نسل‌ها حذف مي‌شود. 

در مورد گياهان دارويي، اين عمل با برداشت گزينشي گياهان دارويي سالم و قوي از طبيعت توسط انسان تشديد مي‌گردد و در عوض فراواني ژن‌هاي غيرمفيد که در شرايط طبيعي مرتباً تحت گزينش طبيعي و حذف قرار مي‌گيرند. به نحو چشمگيري افزايش مي‌يابد. 

به اين پديده رانده شدن ژنتيکي مي‌گويند. درنتيجه اين رخداد علي رغم حفظ فرم ظاهري گونه، توانمندي‌هاي آن گونه در مقابل شرايط گزينشگر محيط طبيعي به شدت نقصان مي‌يابد و در صورت راهيابي گونه به محيط طبيعي و يا کاهش حمايت انسان، جاندار به سرعت منقرض مي‌گردد . 

راه جلوگيري از اين خطر، توسعه همه جانبه جوامع گياهي و جانوري در اقليم‌هاي متنوع است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/32684
0 نظر
دسته بندی