× تماس با ما
3 0 نظرات 489 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/09/26

شهر اسلامی از منظر قرآن

شهر اسلامی از منظر قرآن

از منظر قرآن رکن ماهوي شهر، ايمان ساکنان شهر به خداي متعال است و لازمه دوام و قوام ماهيت شهر اسلامي و تحقق سبک زندگي اسلامي در يک سکونت‌گاه انساني، تداوم اين ايمان است.

ايمان به خداي متعال، همچون جهت نمايي است که تمام کليات و جزئيات معماري و شهرسازي اسلامي را جهت مي‌دهد و تمام اجزاي کلي و جزئي نظام کالبدي و فضايي شهر اسلامي (نظير ساختار کالبدي شهر، نظامات دسترسي، معماري ابنيه مختلف همچون مسکن و بازار و غيره)، همگي متاثر از اين رکن پايه شهر اسلامي هستند.

لذا ايمان به خداي متعال، وجه باطني و ماهوي سبک زندگي اسلامي است و بدون تکوين اين وجه، وجه صوري و کالبدي شهر اسلامي يا به کلي محقق نمي‌شود و يا اگر محقق شود همچون پوسته‌اي بدون مغز است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/32211
0 نظر
دسته بندی