× تماس با ما
3 2 نظرات 1276 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1398/08/29

استفاده از دامپرهای لرزه ای در ساختمان بتنی که فضای کمتری نسبت به دیواره های برشی دارد.

استفاده از دامپرهای لرزه ای در ساختمان بتنی که فضای کمتری نسبت به دیواره های برشی دارد.
لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/31182
2 نظر
 بدون نام 00:41:09 - 1398/09/08
در اینگونه مهاربند ها به دلیل مشکلات و پیچیدگى هاى طراحى و اتصال مناسب آن قاب بتنى و ایجاد تیر کوتاه و به تبع طراحى خاموت بیشتر براى تیر و نیاز به نیروى کار با تجربه براى اجراى آن هزینه طراحى،اجرا و بازدید دوره اى بسیار بیشتر از انواع معمول دیوار برشى بوده،و در این شرایط اقتصادى و رکود در حوزه ساخت و ساز دیوار هاى برشى با شکل پذیرى ویژه گزینه مناسب ترى به نظر میرسند.
دسته بندی