× تماس با ما
1 0 نظرات 392 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1398/08/07

فضای سنگین

فضای سنگین

رنگ سياه احساس سنگيني و عمق ايجاد مي‌کند به طوري که مردم فکر مي‌کنند جعبه‌هاي سياه سنگين تر از جعبه هاي سفيد هستند.

اگر در فضاهاي خانه از رنگ سياه استفاده کنيد فضا کمي سنگين و ناراحت کننده نشان داده مي‌شود.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/30211
0 نظر
دسته بندی