× تماس با ما
0 0 نظرات 298 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1398/07/23

توسعه‌ی پایدار | معماری و پایداری

توسعه‌ی پایدار  | معماری و پایداری

شناخت محيط و معماري، تنها با درک فعاليت‌هاي انسان در دنياي پيرامونش، امکانپذير است و هدف معماري را ميتوان ايجاد انگارهاي انساني، در درون شکل کالبدي دانست. 

طراحي انساني، ‌مهمترين اصل طراحي پايدار است که به قابليت زيستي تمام اجزاي تشکيل دهنده‌ي نظام زيست جهاني ميپردازد. اين اصل به طور عميق، ريشه در نياز به حفظ عناصر زنجيرهاي نظام‌هاي زيستي دارد که تداوم حيات و بقاي انسان، منوط به وجود آنهاست. 

ضروريترين نقش معماري، خلق و ساخت محيط‌هايي است که امنيت، سلامت، آسايش فيزيکي، صحت رواني و بهره‌وري ساکنان خود را تداوم بخشد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/19899
0 نظر
دسته بندی