× تماس با ما
3 0 نظرات 101 بازدید
تاریخ انتشار 11 روز پیش

راه اندازی سایت جدید دفن پسماندهای بیمارستانی تهران طی ۴۵ روز

راه اندازی سایت جدید دفن پسماندهای بیمارستانی تهران طی ۴۵ روز

انوشيروان محسني بندپي بعد از ظهر پنج شنبه در خصوص پسماندهاي بيمارستاني گفت: 70 هکتار زمين در يکي ازمناطق استان تهران براي راه اندازي سايت دفن پسماندهاي صنعتي در اختيار سازمان همياري شهرداري هاي استان تهران قرار داده شده است.

وي افزود: بر اين اساس ما مي توانيم، پسماندهاي ويژه پزشکي، صنعتي، معدني و بيمارستاني را در اين سايت بي خطرسازي و دفن بهداشتي کنيم.

وي در خصوص پسماند بيمارستان هاي خصوصي نيز گفت: اين پسماندها در يک زمان به استان هاي قزوين و مرکزي منتقل مي شد، که هر دو اين استان ها اعلام کردند، که ظرفيت پذيرش ندارند .

ظرف 45 روز ديگر جايگاه جديد استان تهران راه اندازي مي شود و هم بيمارستان هاي خصوصي و هم بيمارستان هاي دولتي موظف به انتقال پسماندهاي خود به اين سايت هستند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/19794
0 نظر
دسته بندی