× تماس با ما
0 0 نظرات 683 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1398/05/29

شاقول کردن ستون جهت جلوگیری از انحراف قائم.

شاقول کردن ستون جهت جلوگیری از انحراف قائم.

قالب ستون قبل و بعد از بتن ريزي حتما بايد از نظر شاقولي مورد بررسي قرار گيرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/19189
0 نظر
دسته بندی