× تماس با ما
0 0 نظرات 265 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1398/05/29

در یک سازه بتنی، رابطه وزن آرماتور مصرفی با مساحت زیر بنا چیست؟

در یک سازه بتنی، رابطه وزن آرماتور مصرفی با مساحت زیر بنا چیست؟

يعني به ازاي هر متر مربع زير بنا چه مقدار آرماتور مصرف مي شود؟ 
بين 43 تا 53 كيلوگرم بر متر مربع

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/19013
0 نظر
دسته بندی