× تماس با ما
1 0 نظرات 425 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1398/07/04

فضای سرورآفرین

فضای سرورآفرین

درخشش رنگ زرد، احساسات انسان را تغيير مي‌دهد و اورا از ناراحتي و اندوه نجات مي‌دهد.

اگر در محل استراحت پرده‌اي به رنگ زرد ليمويي آويزان کنيد و يا يک بدنه ديوار اتاق را به رنگ زرد ليمويي درآوريد و به آن نگاه کنيد، حالات روحي ناخوش‌آيند و احساسات آزاردهنده را سريعتر فراموش مي‌کنيد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/18947
0 نظر
دسته بندی