× تماس با ما
0 0 نظرات 220 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1398/06/16

دوری از استرس

دوری از استرس

 استفاده از رنگ صورتي در رنگ‌آميزي مکان‌هاي مختلف، در کاهش پرخاشگري مؤثر است. 

به همين دليل در موارد بسياري براي رنگ‌آميزي مکان‌هاي پراسترس از رنگ صورتي استفاده مي‌شود.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/18317
0 نظر