× تماس با ما
2 0 نظرات 396 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/12/18

برتری و تقدم «بهائی بودن» بر «عقل» و «علم» از منظر میرزا حسینعلی نوری

برتری و تقدم «بهائی بودن» بر «عقل» و «علم» از منظر میرزا حسینعلی نوری

برتري و تقدم «بهائي بودن» بر «عقل» و «علم» از منظر ميرزا حسينعلي نوري (ملقب به بهاء الله - مدعي دروغين)

 اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي که به قميص ايمان امر بديع مزين شده‌اند.
نوري، ميرزا حسينعلي (ملقب به بهاء الله) (متوفاي 1309 هـ)، کتاب بديع (در جواب اسئله ي قاضي)، ص138و139.

 اگر نفسي اليوم به جميع علوم ارض احاطه نمايد و در کلمه بلي توقف کند، لدي الحق مذکور نه و از اجهل ناس محسوب چه مقصود از علوم عرفان حق بوده. هر نفسي از اين طراز امنع اقدس ممنوع ماند از ميتين در الواح مسطور.
نوري، ميرزا حسينعلي (ملقب به بهاء الله) (متوفاي 1309 هـ)، اقتدارات و چند لوح ديگر، ص 111.

توضيح: اين در حاليست که مدافعان آيين جعلي بهائيت به خصوص در سال‌هاي اخير شعار آزادي عقائد و ادب و احترام به مخالف سر داده و همواره بر اصول مدعايي خودشان تحت عنوان «تحري» تاکيد دارند در حالي که هرگز در مورد اين دست از سخنان رهبران و بزرگان خود توضيحي ارائه نمي‌کنند!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/61526
0 نظر
دسته بندی