× تماس با ما
2 0 نظرات 1006 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/09/16

سخنان عجیب و مضحک علی محمد باب (مدعی دروغین) خطاب به معلم دوران کودکیش!

سخنان عجیب و مضحک علی محمد باب (مدعی دروغین) خطاب به معلم دوران کودکیش!

 سخنان عجيب و مضحک علي محمد باب (مدعي دروغين) خطاب به معلم دوران کودکيش!

 بگو اي محمد، اي معلمم، تا قبل از اين که پنج سال من تمام نشده من را حتي براي يک لحظه هم کتک نزن زيرا دل من بسيار نازک است.سپس مرا بزن اما نه بيشتر از حد تحمل و طاقتم و هنگامي که خواستي مرا بزني بيشتر از پنج ضربه نزن و بر روي گوشت بدنم نزن مگر اين که پوششي روي آن قرار دهي و اگر از اين حدود تجاوز و تعدي کني همسرت به مدت نوزده روز بر تو حرام مي شود و اگر فراموش کني و همسري نداشته باشي اگر مي خواهي مومن باشي به خاطر اين کتک زدن بايد نوزده مثقال طلا انفاق کني.

 شيرازي، علي محمد (باب) (متوفاي 1266 هـ)، بيان عربي، ص25و26 (الواحد السادس، الواحد من بعد العشر).

#بابيت #بهائيت #مدعيان_دروغين

 

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/60398
0 نظر
دسته بندی