× تماس با ما
0 0 نظرات 311 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/08/11

بیژن (پهلوان نامدار ایرانی و از شخصیت های مشهور شاهنامه): زنان رازدار نیستند!

بیژن (پهلوان نامدار ایرانی و از شخصیت های مشهور شاهنامه): زنان رازدار نیستند!

که گر لب بدوزى ز بهر گزند/زنان را زبان کم بماند ببن

منبع: فردوسي، ابوالقاسم (متوفاي 416 هجري قمري)، شاهنامه، دفتر سوم، ص376، تصحيح: جلال خالقي مطلق، ناشر: انتشارات مزدا - کاليفرنيا.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/60179
0 نظر