× تماس با ما
0 0 نظرات 181 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1399/08/09

عزاداری و نوحه خوانی و لطمه زنی و به راه انداختن دسته ی عزاداری و اطعام عزاداران از سوی زرتشتیان به گزارش هاشم رضی (زرتشتی پژوه مشهور)

عزاداری و نوحه خوانی و لطمه زنی و به راه انداختن دسته ی عزاداری و اطعام عزاداران از سوی زرتشتیان به گزارش هاشم رضی (زرتشتی پژوه مشهور)

 نخستين طليعه نوروز و يادمان سياوش ميان زرتشتيان بخارا
سرود کين سياوش، مراسم تعزيه و نوحه خواني و سوگواري براي سياوش بوده است که هر ساله در روز يادمان و رخداد اين حادثه، يعني کشته شدن سياوش برگزار مي شده است و در اغلب شهرهاي ماوراء النهر، چنين مراسمي برگزار مي شد و سوگواران در مجالسي که به اين سبب برپا مي شد نوحه خواني را با همسرايي و هم آوايي برگزار مي کردند و در دسته ها و هيأتها، با درفش ها و پرچ مها و شبيه سازي ها، و علم و کتل و عماري به مقصد کشتن گاه سياوش حرکت مي کردند. مدارک و اسناد به دست آمده نشانگر آن است که برخي از سوگواران، از اندام هاي خود با زنش، به ياد خون سياوش، خون روان مي کرده اند. اين مراسم چندين روز ادامه مي يافت و رسم اهداي نذور به ياد آن جوان شهيد  و اطعام سوگواران رايج بود. نيز تصاويري باستاني از اين مراسم يافت شده است. شبيه شاهزاده سياوش را در يک عماري و جايگاه ويژه که با شکوه مي ساختند قرار داده و حرکت مي دادند. هيأت نوازندگان، در کنار اين تخت روان مي نواختند و مشايعان و سوگواران، از زنان و مردان خود را مي کوفتند و نوحه خواني مي کردند.

منبع: رضي، هاشم، پژوهشي در گاه شماري و جشن هاي ايران باستان، ص318، ناشر: انتشارات بهجت، نوبت چاپ: دوم، 1382 خورشيدي.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/60167
0 نظر