× تماس با ما
0 0 نظرات 198 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1399/08/07

عزاداری و سیاه پوشی یک ساله ی مردم سیستان در مرگ رستم بر اساس شاهنامه ی فردوسی

عزاداری و سیاه پوشی یک ساله ی مردم سیستان در مرگ رستم بر اساس شاهنامه ی فردوسی

به يک سال در سيستان سوگ بود/همه جامه هاشان سياه و کبود

منبع: فردوسي، ابوالقاسم (متوفاي 416 هجري قمري)، شاهنامه، دفتر پنجم، تصحيح: جلال خالقي مطلق، ص464، ناشر: انتشارات مزدا - کاليفرنيا.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/60164
0 نظر