× تماس با ما
0 0 نظرات 146 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/07/25

عزاداری و لطمه زنی در مرگ سیامک (اولین شاهزاده ایرانی بر اساس شاهنامه فردوسی) در شاهنامه فردوسی

عزاداری و لطمه زنی در مرگ سیامک (اولین شاهزاده ایرانی بر اساس شاهنامه فردوسی) در شاهنامه فردوسی

 چو آگه شد از مرگ فرزند شاه/ز تيمار گيتى برو شد سياه

فرود آمد از تخت ويله کنان/زنان بر سر و موى و رخ را کنان

 دو رخساره پر خون و دل سوگوار/دو ديده پر از نم چو ابر بهار

خروشى بر آمد ز لشکر بزار/کشيدند صف بر در شهريار

همه جامها کرده پيروزه رنگ/دو چشم ابر خونين و رخ با درنگ

دد و مرغ و نخچير گشته گروه/برفتند ويله کنان سوى کوه

برفتند با سوگوارى و درد/ز درگاه کى شاه برخاست گرد

نشستند سالى چنين سوگوار/پيام آمد از داور کردگار

منبع: فردوسي، ابوالقاسم (متوفاي 416 هجري قمري)، شاهنامه، دفتر يکم، تصحيح: جلال خالقي مطلق، ص23و24، ناشر: انتشارات مزدا - کاليفرنيا.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/60151
0 نظر