× تماس با ما
2 0 نظرات 469 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1399/05/04

میرزا حسینعلی نوری (ملقب به بهاء الله - مدعی دروغین): من خالق عالم هستم و جهان را برای خودم خلق کرده ام!

میرزا حسینعلی نوری (ملقب به بهاء الله - مدعی دروغین): من خالق عالم هستم و جهان را برای خودم خلق کرده ام!

 آن کسي که جهان را براي خودش آفريد [اکنون] در خراب ترين سرزمين ها به خاطر آن چه ظالمان مرتکب شده اند زنداني است و وي از زندان مردم را به فجر خداوند علي عظيم دعوت مي کند.

منبع: آثار قلم اعلي، ج1، ص 51، ناشر: موسسه معارف بهائي، چاپ: سوم، 1375 خورشيدي.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/58305
0 نظر
دسته بندی