× تماس با ما
2 0 نظرات 482 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1399/04/27

سنگسار و آدم سوزی از سوی یوشع نبی و همراهانش در کتاب مقدس! (عهد قدیم/سفر یوشع)

سنگسار و آدم سوزی از سوی یوشع نبی و همراهانش در کتاب مقدس! (عهد قدیم/سفر یوشع)

 24- و يوشع‌ و تمامي‌ بني‌اسرائيل‌ با وي‌، عَخان‌ پسر زارَح‌ و نقره‌ و ردا و شمش‌ طلا و پسرانش‌ و دخترانش‌ و گاوانش‌ و حمارانش‌ و گوسفندانش‌ و خيمه‌اش‌ و تمامي‌ مايملکش‌ را گرفته‌، آنها را به‌ وادي‌ عَخور بردند. 25- و يوشع‌ گفت‌: «براي‌ چه‌ ما را مضطرب‌ ساختي‌؟ خداوند امروز تو را مضطرب‌ خواهد ساخت‌.» پس‌ تمامي‌ اسرائيل‌ او را سنگسار کردند و آنها را به‌ آتش‌ سوزانيدند و ايشان‌ را به‌ سنگها سنگسار کردند. 26- و تود? بزرگ‌ از سنگها بر او برپا داشتند که‌ تا به‌ امروز هست‌. و خداوند از شدت‌ غضب‌ خود برگشت‌؛ بنابراين‌ اسم‌ آن‌ مکان‌ تا امروز وادي‌ عَخور ناميده‌ شده‌ است‌.

منبع: عهد قديم، سفر يوشع، فصل 7، فقره ي 26 - 24.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/58189
0 نظر
دسته بندی