× تماس با ما
2 0 نظرات 407 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1399/04/27

منصور هاشمی (مدعی دروغین): هیچ حیوانی نجس نیست!/سگ و خوک نجس نیستند!

منصور هاشمی (مدعی دروغین): هیچ حیوانی نجس نیست!/سگ و خوک نجس نیستند!

 2. ميان مسلمانان در باره ي نجاست حيوانات اختلاف نظر وجود دارد؛ به اين ترتيب که برخي از آنان مانند مالکيه و ظاهريه هيچ حيواني را نجس نميدانند و برخي از آنان مانند حنفيه تنها خوک و آب دهان سگ ونه خود آن را نجس مي دانند و برخي از آنان مانند شافعيه و شيعه خوک و سگ هر دو را نجس مي دانند، ولي حق آن است که هيچ حيواني نجس نيست؛ چرا که از يک سو اصل طهارت همه ي حيوانات است و ظاهرشان نيز با هم تفاوت چنداني ندارد، در حالي که ناديده گرفتن اصل و ظاهر بدون دليلي علم آور از جانب خداوند جايز نيست؛ چنانکه فرموده است: إن عندکم من شلطان بهذا أتقولون على اللير ما لا تعلمون (يونس/ 68)؛ «شما را بر اين هيچ دليلي نيست، آيا به خداوند چيزي نسبت مي دهيد که علمي نداريد؟!» و از سوي ديگر دليلي علم آور از جانب خداوند بر نجاست هيچ حيواني نرسيده و دلايل حنفيه، شافعيه و شيعه بر نجاست خوک و سگ ظئي است، در حالي که ظن چيزي را از حق کفايت نمي کند ...

منبع: هاشمي، منصور، مجموعه ي پرسش ها و پاسخ ها، ج4 (احکام)، ناشر: دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمي، تير 1398 خورشيدي.

 اين ادعاي منصور هاشمي در حاليست که نظر وي نقطه ي مقابل فقه اهل بيت عليهم السلام و روايات صادره از ايشان مبني بر نجاست سگ و خوک مي باشد!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/58187
0 نظر