× تماس با ما
1 0 نظرات 374 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/04/24

امی نبودن علی محمد باب (مدعی دروغین) به تصریح تاریخ نبیل زرندی (تاریخ معتبر بهائی)

امی نبودن علی محمد باب (مدعی دروغین) به تصریح تاریخ نبیل زرندی (تاریخ معتبر بهائی)

خال حضرت باب ايشان را براي درس خواندن نزد شيخ عابد بردند هر چند حضرت باب به درس خواندن ميل نداشتند ولي براي آن که به ميل خال بزرگوار رفتار کنند به مکتب شيخ عابد تشريف بردند ...

منبع: مطالع الانوار (تلخيص تاريخ نبيل زرندي)، ص59.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/48146
0 نظر
دسته بندی