× تماس با ما
2 0 نظرات 489 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/04/24

کتاب مقدس (سفر پیدایش): درد زایمان و حکمرانی مردان بر زنان عذاب الهی برای زنان است!

کتاب مقدس (سفر پیدایش): درد زایمان و حکمرانی مردان بر زنان عذاب الهی برای زنان است!

 و به‌ زن‌ گفت‌: «اَلَم‌ و حمل‌ تو را بسيار افزون‌ گردانم‌؛ با الم‌ فرزندان‌ خواهي‌ زاييد و اشتياق‌ تو به‌ شوهرت‌ خواهد بود و او بر تو حکمراني‌ خواهد کرد».

منبع: عهد قديم، سفر پيدايش، باب سوم، فقره ي 16.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/48142
0 نظر
دسته بندی