× تماس با ما
0 0 نظرات 233 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1399/04/22

اعتراف فاضل مازندرانی (مبلغ و نویسنده ی مشهور بهائی) به امی نبودن علی محمد باب (مدعی دروغین)

اعتراف فاضل مازندرانی (مبلغ و نویسنده ی مشهور بهائی) به امی نبودن علی محمد باب (مدعی دروغین)

و چون تلمذ سيد باب به صغر سن در مکتب شيراز نزد معلمي کامل به وضع و مقدار درخور آن ايام مسلم در تاريخ و حضور چندي در محضر درس حاجي سيد کاظم رشتي به کربلا در ايام شباب نيز مصرح در کلمات خودشان است و آثار خطي به غايت زيبايشان در دسترس عموم مي باشد، مرادشان از اميت اين است که تحصيلات علميه به ترتيب و تدرج از مقدمات به درجه ي عاليه به نوعي که معمول و متداول ايام بود مانند شيخ احسائي و سيد رشتي و علما "اصحابشان و غيرهم از علماء" ننمودند و اين را به تشبيه و تقريب به حال جد امجد اعلاي خود اميت گفتند ...

منبع: اسرار الآثار خصوصي (حرف الف)، ج1، ص191و192.

يکي از ادعاهاي طرفداران آيين هاي جعلي بابيت و بهائيت، امي بودن علي محمد باب (مدعي دروغين) مي باشد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/48102
0 نظر
دسته بندی