× تماس با ما
0 0 نظرات 329 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/04/21

رد عقیده ی فداء در کتاب مقدس (سفر حزقیال)

رد عقیده ی فداء در کتاب مقدس (سفر حزقیال)

هر که‌ گناه‌ کند او خواهد مرد. پسر متحمّل‌ گناه‌ پدرش‌ نخواهد بود و پدر متحمّل‌ گناه‌ پسرش‌ نخواهد بود. عدالت‌ مرد عادل‌ بر خودش‌ خواهد بود و شرارت‌ مرد شرير بر خودش‌ خواهد بود.

منبع: عهد قديم، سفر حزقيال، فصل 18، فقره ي 20.

بر اساس عقيده ي فداء، مسيحيان بر اين باورند که حضرت عيسي عليه السلام به عنوان پسر خداوند قرباني شد تا گناهان ذاتي بشر مورد آمرزش قرار گيرد.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/48089
0 نظر
دسته بندی