× تماس با ما
1 0 نظرات 214 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/04/21

میرزا عباس افندی (ملقب به عبدالبهاء - مدعی دروغین): دوران باب دوران گردن زدن و کتاب سوزی و تخریب مقابر و قتل عام بود تا مردم به او ایمان بیاورند!

میرزا عباس افندی (ملقب به عبدالبهاء - مدعی دروغین): دوران باب دوران گردن زدن و کتاب سوزی و تخریب مقابر و قتل عام بود تا مردم به او ایمان بیاورند!

و در يوم ظهور جمال محمدي موضوع امر و اساس دين الله کسر اصنام و منع عبادت اوثان و تحقير فراعنه و اذلال طواغيت بود و در يوم ظهور حضرت اعلي منطوق بيان ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا من آمن و صدق بود.

منبع: مکاتيب عبدالبهاء، ج2، ص266.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/48086
0 نظر
دسته بندی