× تماس با ما
1 0 نظرات 396 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1399/04/15

علی محمد باب (مدعی دروغین) و دفاع از نابودسازی قبور منتسب به انبیای الهی!

علی محمد باب (مدعی دروغین) و دفاع از نابودسازی قبور منتسب به انبیای الهی!

ملخص اين باب آن که در هر ظهوري که من عند الله ظاهر مي گردد بقاعي که قبل بوده مرتفع مي گردد چنان چه امروز کسي در دين رسول الله مي بيند بقاع اوصياي عيسي را بلکه اسامي آن ها را نمي دانند چگونه و محل قبور آن ها برسد و همچنين بعد از ظهور آن کل قبوري که بر فوق ارض مرتفع است مرتفع مي گردد از مظهر نبوت گرفته تا مظهر شيعه منتهي گردد بلکه قبوري که نسبت به انبياي قبل مي دهند در کوفه يا در ساير امکنه بايد مرتفع شود و همچنين محل بيت چنان چه مي بيني که امت موسي به بيت المقدس مي روند و امت عيسي به مقامي که از براي ايشان عيسي مقدر فرموده و امت رسول الله صلي الله عليه و آله به کعبه در نفس طين شرف نيست بلکه جوهر اين شرف امر الله هست در هر جا که ظاهر شود ظاهر مي گردد ...

منبع: شيرازي، علي محمد (باب) (متوفاي 1266 هـ)، بيان، ص135و136 (الباب الثاني والعشر من الواحد الرابع).

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37992
0 نظر
دسته بندی