× تماس با ما
1 0 نظرات 324 بازدید
تاریخ انتشار 17 روز پیش

گ. آ. کاشلنکو (استاد تاریخ و ایران شناسی) و تصریح به وجود نظام برده داری در عصر هخامنشیان

گ. آ. کاشلنکو (استاد تاریخ و ایران شناسی) و تصریح به وجود نظام برده داری در عصر هخامنشیان

اما مساله ي نظام بردگي به مفهوم حقوقي و اجتماعي آن همراه با اشکال ديگر محدوديت هاي اجتماعي عملا در بيشتر استان هاي تابعه ي شاهنشاهي از پيش وجود داشت.به دنبال استيلاي اسکندر بر اين استان ها ...

 منبع: جمعي از مورخان و ايران شناسان(م.آ.داندامايوف)،تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز،ترجمه : کيخسرو کشاورزي، ص 122.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37825
0 نظر