× تماس با ما
2 0 نظرات 424 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/04/02

میرزا عباس افندی (ملقب به بهاء الله - مدعی دروغین): اهالی اواسط آفریقا از حیوان هم بدترند!

میرزا عباس افندی (ملقب به بهاء الله - مدعی دروغین): اهالی اواسط آفریقا از حیوان هم بدترند!

ميرزا عباس افندي (ملقب به بهاء الله - مدعي دروغين): اهالي اواسط آفريقا از حيوان هم بدترند!

و همچنين اگر انسان را به طبيعت خود ترک کنيم از حيوان بدتر مي شود جاهل و نادان مي ماند مثل اهالي اواسط آفريقا.

منبع: مکاتيب عبدالبهاء، ج1، ص234

پس ثابت شد که عالم طبيعت ناقص است و ظلماني.اگر طفلي متولد شود او را تربيت نکنيم بر حال طبيعي بگذاريم چه مي شود؟ شبهه اي نيست بي ادراک و جاهل مي ماند و حيوان خواهد بود.در اواسط آفريقا ملاحظه کنيد که مثل حيوانات بلکه پست تر از حيوانند.

منبع: مکاتيب عبدالبهاء، ج1، ص237

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37769
0 نظر
دسته بندی