× تماس با ما
1 0 نظرات 2018 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/04/01

عدم تمایل هخامنشیان به آیین زرتشتی و وجود برده داری در زمان هخامنشیان به تصریح دکتر محمد جواد مشکور (استاد برجسته ی تاریخ)

عدم تمایل هخامنشیان به آیین زرتشتی و وجود برده داری در زمان هخامنشیان به تصریح دکتر محمد جواد مشکور (استاد برجسته ی تاریخ)

بر خلاف هخامنشيان، ظاهرا مادها بيش از ايشان طرفدار دين زردشت به شمار مي رفتند و هنوز دين زردشت در اين سرزمين ايران گير نشده بود.از اين جهت در زمان کمبوجيه (522 - 529 ق.م) پسر کوروش مغي زردشتي که گئوماتا (522 ق.م) نام داشت براي ترويج دين زردشتي قيام کرد و بتکده ها را ويران ساخت و به جاي آن آتشکده بنا کرد و دست به اصلاحاتي اجتماعي زد و بردگان را آزاد و زمين هاي بزرگ را بين کشاورزان تقسيم کرد و مورد قبول طبقات مستمند و محروم اجتماع گرديد به طوري که پس از کشته شدنش به دست داريوش اول همه ي ايراني ها جز پارسي ها که از خاندان هخامنشي بودند بر مظلوميت و حقانيت او مي گريستند.مدت حکومت او هفت ماه بود.

منبع: مشکور، محمد جواد، خلاصه ي اديان در تاريخ دين هاي بزرگ، ص103و104، ناشر: انتشارات شرق، چاپ: ششم، 1377 خورشيدي.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37756
0 نظر