× تماس با ما
1 0 نظرات 451 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1399/03/16

تناقضات اناجیل در مورد مصلوب شدن حضرت عیسی علیه السلام (قسمت سوم)

تناقضات اناجیل در مورد مصلوب شدن حضرت عیسی علیه السلام (قسمت سوم)

تناقضات اناجيل در مورد مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) (قسمت سوم)

تناقض در مورد فرياد زدن حضرت عيسي (ع) بر روي صليب:

انجيل يوحنا

28- و بعد چون عيسي ديد که همه‌چيز به انجام رسيده است تا کتاب تمام شود، گفت، تشنه‌ام.
29- و در آنجا ظرفي پُر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجي را از سرکه پُر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزديک دهان او بردند.
30- چون عيسي سرکه را گرفت، گفت، تمام شد. و سر خود را پايين آورده، جان بداد.

منبع: عهد جديد، انجيل يوحنا، فصل 19، فقره ي 28 - 30.

انجيل متي

46- و نزديک به ساعت نهم، عيسي به آواز بلند صدا زده گفت، ايلي ايلي لَما سَبَقْتِني. يعني الهي الهي مرا چرا ترک کردي.
47- امّا بعضي از حاضرين چون اين را شنيدند، گفتند که او الياس را مي‌خواند.
48- در ساعت يکي از آن ميان دويده، اسفنجي را گرفت و آن را پُر از سرکه کرده، بر سر ني گذارد و نزد او داشت تا بنوشد.
49 -و ديگران گفتند، بگذار تا ببينيم که آيا الياس مي‌آيد او را برهاند.
50- عيسي باز به آواز بلند صيحه زده، روح را تسليم نمود.

منبع: عهد جديد، انجيل متي، فصل 27، فقره ي 46 - 50.

انجيل مرقس

 34- در ساعت نهم، عيسي به آواز بلند ندا کرده، گفت، ايلوئي ايلوئي، لَماَ سَبَقْتَني؟ يعني، الهي الهي چرا مرا واگذاردي

35- و بعضي از حاضرين چون شنيدند گفتند، الياس را مي‌خواند.
36- پس شخصي دويده، افنجي را از سرکه پُر کرد و بر سر ني نهاده، بدو نوشانيد و گفت، بگذاريد ببينيم مگر الياس بيايد تا او را پايين آورد.
37- پس عيسي آوازي بلند برآورده، جان بداد.

منبع: عهد جديد، انجيل مرقس، فصل 15، فقره ي 34 - 37.

انجيل لوقا

46- و عيسي به آواز بلند صدا زده، گفت، اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي‌سپارم. اين را بگفت و جان را تسليم نمود.

منبع: عهد جديد، انجيل لوقا، فصل 23، فقره ي 46. 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37461
0 نظر
دسته بندی