× تماس با ما
1 0 نظرات 252 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/03/09

تناقضات اناجیل در مورد مصلوب شدن حضرت عیسی علیه السلام (قسمت دوم)

تناقضات اناجیل در مورد مصلوب شدن حضرت عیسی علیه السلام (قسمت دوم)

تناقضات اناجيل در مورد مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) [2] (تناقض در مورد سخنان حضرت عيسي (ع) بر روي صليب)

انجيل لوقا:

46- و عيسي به آواز بلند صدا زده، گفت، اي پدر به دستهاي تو روح خود را مي‌سپارم. اين را بگفت و جان را تسليم نمود.

منبع: عهد جديد، انجيل لوقا، فصل 23، فقره ي 46.

انجيل متي:

46- و نزديک به ساعت نهم، عيسي به آواز بلند صدا زده گفت، ايلي ايلي لَما سَبَقْتِني. يعني الهي الهي مرا چرا ترک کردي.

منبع: عهد جديد، انجيل متي، فصل 27، فقره ي 46.


انجيل مرقس:

34- و در ساعت نهم، عيسي به آواز بلند ندا کرده، گفت، ايلوئي ايلوئي، لَماَ سَبَقْتَني؟ يعني، الهي الهي چرا مرا واگذاردي؟

منبع: عهد جديد، انجيل مرقس، فصل 15، فقره ي 34.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/37285
0 نظر
دسته بندی