× تماس با ما
1 0 نظرات 508 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1399/02/26

آگاهی امیر المؤمنین علیه السلام از مشخصات دقیق قاتل خود در هنگام بیعت (مصادر اهل سنت)

آگاهی امیر المؤمنین علیه السلام از مشخصات دقیق قاتل خود در هنگام بیعت (مصادر اهل سنت)
 آگاهي امير المؤمنين عليه السلام از مشخصات دقيق قاتل خود در هنگام بيعت (مصادر اهل سنت)

ابوالطفيل (صحابي) مي گويد: علي بن ابي طالب مردم را به بيعت فراخواند و عبد الرحمن بن ملجم مرادي آمد و علي بن ابي طالب دو مرتبه او را رد کرد و سپس مجددا وي آمد و امير المؤمنين گفت: اين بيعت مانع از آن نمي شود که شقي ترين امت کار خود را به انجام برساند. ريشم به خون سرم خضاب خواهد شد.سپس علي بن ابي طالب اين دو بيت شعر را خواند:
براي مرگ آماده شو که همانا مرگ به سوي تو مي آيد
آن گاه که مرگ بر تو وارد شد بي تابي مکن

منبع: البصري الزهري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله (المتوفى230 هـ)، الطبقات الکبرى ،ج3، ص 33، المحقق: إحسان عباس، دار النشر : دار صادر - بيروت ، الطبعة: الأولى، 1968 م.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/36902
0 نظر