× تماس با ما
0 0 نظرات 592 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/02/22

دکتر پرویز رجبی (مورخ و باستان شناس مشهور): بر اساس حقوق ساسانی مرد می توانست زن خود را بدون رضایت او به خدمت مرد دیگری در بیاورد و کودکانی که از این طریق به دنیا می آمدند متعلق به شوهر اول بودند!

دکتر پرویز رجبی (مورخ و باستان شناس مشهور): بر اساس حقوق ساسانی مرد می توانست زن خود را بدون رضایت او به خدمت مرد دیگری در بیاورد و کودکانی که از این طریق به دنیا می آمدند متعلق به شوهر اول بودند!
دکتر پرويز رجبي (مورخ و باستان شناس مشهور): بر اساس حقوق ساساني مرد مي توانست زن خود را بدون رضايت او به خدمت مرد ديگري در بياورد و کودکاني که از اين طريق به دنيا مي آمدند متعلق به شوهر اول بودند!

در حقوق ساساني به قانون شگفت انگيز ديگري بر مي خوريم: شوهر مي توانست زن خود را به مرد ديگري که بي تقصير نيازمند شده بود، براي استفاده از خدمات، بسپارد. براي اين منظور رضايت زن شرط نبود.اين عمل امري خير پنداشته مي شد و رضايت زن شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و کودکان برآمده از او از آن شوهر نخست بود. اين عمل با انعقاد پيماني رسمي انجام مي پذيرفت و شوهر دوم نگهداري از زن را به عهده مي گرفت.

منبع: رجبي،پرويز، هزاره هاي گمشده (اهورامزدا،زرتشت و اوستا) ،ج1،ص 459، ناشر : انتشارات توس، چاپ اول: پاييز 1380 ش.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/36774
0 نظر