× تماس با ما
0 0 نظرات 310 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/01/25

تصریح پروفسور کریستین بارتلمه (خاورشناس مشهور) به وجود برده داری و اسیران زن و کودک فروشی در دوره ی ساسانیان

تصریح پروفسور کریستین بارتلمه (خاورشناس مشهور) به وجود برده داری و اسیران زن و کودک فروشی در دوره ی ساسانیان

تصريح پروفسور کريستين بارتلمه (خاورشناس مشهور) به وجود برده داري و اسيران زن و کودک فروشي در دوره ي ساسانيان!

 در مورد اختيارات پدر حتي صريحا ذکر شده است که وي مي تواند کودکان خود را از خود براند و يا بفروشد و آن هم به عنوان «برده» و يا حتي به منظور کشتن و لطمه وارد ساختن به آن ها.

بارتلمه، کريستيان، زن در حقوق ساساني ، ص 40، مترجم : دکتر ناصر الدين صاحب الزماني، ناشر : مؤسسه مطبوعاتي عطائي - تهران ، 1337 خورشيدي.

 حتي بردگان در امپراتوري ساساني بدون ترديد وضعشان در حال ترقي و تحول از پايين به بالا بود.آنان در راهي بودند که مي بايست به طرف استقلال و رهايي از بردگي جسماني و عقلاني هدايتشان کند.

 بارتلمه، کريستيان، زن در حقوق ساساني ، ص 41، مترجم : دکتر ناصر الدين صاحب الزماني، ناشر : مؤسسه مطبوعاتي عطائي - تهران ، 1337 خورشيدي.

 هر ملک خانوادگي که متشکل از پول ، تزيينات ، البسه و وسائل خانه داري ، و همچنين شتر ، اسب، الاغ، گاو و گوسفند بوده است ، از يک خانه ي آريايي و چند خانه ي روستايي تشکيل مي شده است.اين ملک در تحت نظارت يک «برده» به عنوان «ناظر» اداره مي گشت.

 بارتلمه، کريستيان، زن در حقوق ساساني ، ص 44 و 45، مترجم : دکتر ناصر الدين صاحب الزماني، ناشر : مؤسسه مطبوعاتي عطائي - تهران ، 1337 خورشيدي.

 ساير اعضاي خانواده - علاوه بر نفرات برشمرده - عبارت بودند از زنان ديگر رئيس خانواده و «زن مقام اول» يا «پادشازن» با کودکان خود ؛ و همچنين بردگان با زن و فرزندان خود ، و بالاخره نيز زناني که در جنگ به اسارت گرفته شده بودند با کودکانشان.

بارتلمه، کريستيان، زن در حقوق ساساني ، ص 46 ، مترجم : دکتر ناصر الدين صاحب الزماني، ناشر : مؤسسه مطبوعاتي عطائي - تهران ، 1337 خورشيدي.
 


لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/36321
0 نظر